Inwerkingtreding aansluitverplichting Verwijzingsportaal Bankgegevens

Nieuwsbericht
Datum 20 mei 2020

De Wet verwijzingsportaal bankgegevens is op 21 april 2020 aangenomen door de Eerste Kamer en zal op korte termijn in werking treden. Betaal- en elektronischgeldinstellingen die rekeningen aanbieden met een Nederlands IBAN identificatienummer zijn wettelijk verplicht aan te sluiten op dit portaal.

Verwijzingsportaal

Het Verwijzingsportaal Bankgegevens (VB) is een digitale voorziening voor geautomatiseerde verstrekking van identificerende gegevens die opgevraagd worden door de daartoe bevoegde opsporingsdiensten en de Belastingdienst. Met dit portaal wordt het proces van het vorderen van identificerende gegevens en het voldoen aan een vordering, dat nu handmatig plaatsvindt, gedigitaliseerd. Betaal- en elektronischgeldinstellingen zijn wettelijk verplicht om aan vorderingen door opsporingsautoriteiten en de Belastingdienst te voldoen. Na inwerkingtreding van de wet zijn betaal- en elektronischgeldinstellingen ook verplicht zich aan te sluiten op het VB indien zij binnen de reikwijdte van de wet vallen. De Wet verwijzingsportaal bankgegevens zal worden geïmplementeerd in de Wet financieel toezicht via artikel 3:267i.

Rekeningen met een Nederlands IBAN en aanbieders van kluizen

De Wet verwijzingsportaal bankgegevens introduceert een aansluitplicht voor betaal- en elektronischgeldinstellingen die rekeningen aanbieden met een Nederlands IBAN identificatienummer. Omdat de aansluiting op het VB tijd vergt zijn de instellingen die binnen de reikwijdte van de wet vallen al eerder aangeschreven door het project, dat in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Financiën wordt uitgevoerd. Betaal- en elektronischgeldinstellingen die in de toekomst van plan zijn rekeningen aan te bieden met een Nederlands IBAN identificatienummer dienen zich voor aanvang van deze dienstverlening aan te sluiten en moeten er rekening mee houden dat het realiseren van de aansluiting tijd in beslag neemt.

Het realiseren van een aansluiting en toezicht op de aansluitverplichting

Instellingen die moeten voldoen aan de aansluitplicht kunnen contact opnemen met de VB servicedesk via info.vb@ibo.justid.nl of 070-370 33 12. Meer informatie is ook te vinden op: https://www.verwijzingsportaalbankgegevens.nl/. DNB zal vanaf de inwerkingtreding van de wet toezicht houden op de verplichting tot aansluiting van instellingen.


> Terug naar de Nieuwsbrief