Betaaldienstverlening aan online kansspelaanbieders

Nieuwsbericht
Datum 20 mei 2020

DNB heeft recent signalen ontvangen dat betaal- en elektronischgeldinstellingen zich inlaten met betaaldienstverlening aan, veelal vanuit het buitenland opererende, online kansspelaanbieders.

Onder toezicht staande instellingen moeten voorkomen dat zij betrokken raken met of diensten verlenen aan cliënten die hun reputatie kunnen schaden. Dit volgt uit de regels over integere en beheerste bedrijfsvoering. DNB beschouwt ondernemingen die online kansspelen aanbieden en zich daarbij richten op Nederlandse consumenten als relaties die de reputatie van een instelling ernstig kunnen schaden. Online kansspelaanbieders die zich richten op Nederlandse consumenten, zijn immers (nog) niet toegestaan. Instellingen moeten verder voorkomen dat hun reputatie wordt geschaad door het verrichten van betaaldiensten voor (buitenlandse) online kansspelaanbieders die aan andere Europese consumenten kansspelen aanbieden. Dit laatste uiteraard voor zover deze ondernemingen ook niet beschikken over een vergunning of anderszins toestemming hebben om aan deze consumenten kansspelen aan te bieden.

In het licht van de nieuwe Wet Kansspelen op afstand (het streven is om deze wet met ingang van 1 januari 2021 van kracht te laten worden), zullen DNB en de Kansspelautoriteit gezamenlijk overleg voeren over de aanpak van niet toegestane betaaldienstverlening aan online kansspelaanbieders. DNB besteedt dit jaar ook tijdens haar onderzoeken extra aandacht aan dergelijke onwenselijke verschijningsvormen van betaaldienstverlening.


> Terug naar de Nieuwsbrief