Nieuwsbrief Betaalinstellingen mei 2020

Nieuwsbericht
Datum 20 mei 2020
In dit nummer: Gevolgen COVID-19;  Nieuwe informatiebeveiligingsmonitor;  Tijdige aanlevering jaarrekening 2019;  Inwerkingtreding aansluitverplichting Verwijzingsportaal Bankgegevens;  Landelijk Meldpunt Internet Oplichting bij cliëntenonderzoek; P ortals DNB; C heck uw organisatiegegevens!; B etaaldienstverlening aan online kansspelaanbieders;  PSD2 en elektronische handelsplatformen

Gevolgen COVID-19

Het coronavirus heeft een ongekend grote impact op de economie. Om de economische impact van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, is het cruciaal dat financiële instellingen goed blijven functioneren. Betaal- en elektronischgeldinstellingen spelen een belangrijke rol om het normale leven zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Lees meer

COVID-19

Nieuwe informatiebeveiligings monitor

DNB biedt de sector wederom de jaarlijkse Informatiebeveiligingsmonitor aan. De IB-monitor is in 2019 voor het eerst gepubliceerd en wordt nu voor de tweede keer uitgebracht. Lees meer

Tijdige aanlevering jaarrekening 2019

DNB verzoekt betaal- en elektronischgeldinstellingen de jaarrekening en de bijbehorende stukken aan te leveren. Lees meer

Cloud computing

Inwerkingtreding aansluitverplichting Verwijzingsportaal Bankgegevens

De Wet verwijzingsportaal bankgegevens is op 21 april 2020 aangenomen door de Eerste Kamer en zal op korte termijn in werking treden. Betaal- en elektronischgeldinstellingen die rekeningen aanbieden met een Nederlands IBAN identificatienummer zijn wettelijk verplicht aan te sluiten op dit portaal. Lees meer

Landelijk Meldpunt Internet Oplichting bij cliëntenonderzoek

Door de coronacrisis stijgt het aantal meldingen over malafide webwinkels significant. Op basis van Landelijk Meldpunt Internet Oplichting-meldingen en de check-functie kunnen betaal- en elektronischgeldinstellingen de klantenportfolio doorzoeken en hierdoor op adequate wijze klantreview uitvoeren. Lees meer

Portals DNB

In het toezicht maakt DNB gebruik van twee digitale portals: het Digtitaal Loket Toezicht en het Digitaal Loket Rapportages. Wanneer gebruikt u welke portal? Lees meer

Check uw organisatiegegevens

In maart 2020 is DNB live gegaan met het onderdeel ‘organisatiegegevens’ voor betaal- en elektronischgeldinstellingen in het Digitaal Loket Toezicht (DLT). Lees meer

Computer

Betaaldienstverlening aan online kansspelaanbieders

DNB heeft recent signalen ontvangen dat betaal- en elektronischgeldinstellingen zich inlaten met betaaldienstverlening aan, veelal vanuit het buitenland opererende, online kansspelaanbieders. Lees meer

PSD2 en elektronische handelsplatformen

Elektronische handelsplatformen die zelf betaaldiensten verrichten zijn sinds de implementatie van PSD2 op 19 februari 2019 niet langer uitgezonderd van een vergunningplicht en moeten zelf beschikken over een vergunning. Lees meer

PSD2