Nieuwsbrief Betaalinstellingen mei 2019

Nieuwsbericht
Datum 2 mei 2019
In dit nummer: DNB biedt sector informatiebeveiligings-monitor; Tijdige aanlevering jaarrekening 2018; Toezicht op de herziene Wwft; Toepassing Joint Guidelines op verklaringen van geen bezwaar; Brexit-voorbereidingen

DNB biedt sector informatiebeveiligings-monitor

De monitor van DNB beschrijft belangrijke waarnemingen voor informatiebeveiliging Lees meer

Ethisch hacken voor meer cyberweerbaarheid

Tijdige aanlevering jaarrekening 2018

DNB verzoekt betaal- en elektronischgeldinstellingen op tijd de stukken van de jaarrekeningen aan te leveren. Lees meer

Toezicht op de herziene Wwft

Uit de herziene Wwft die op 25 juli 2018 inwerking is getreden, volgt onder meer dat financiële instellingen maatregelen nemen om hun risico’s op witwassen en terrorismefinanciering vast te stellen en te beoordelen. Lees meer

DNB-onderzoek belastingplanning

Toepassing Joint Guidelines op verklaringen van geen bezwaar

De Europese herziene Joint Guidelines leiden tot wijzigingen in de beoordeling door DNB van aanvragen voor verklaringen van geen bezwaar (vvgb). Lees meer

Brexit-voorbereidingen

De Europese Raad van 10 april 2019 besloot tot uitstel van de Brexit-datum tot uiterlijk 31 oktober 2019. Lees meer

Brexit

Kalender uitvragen

DNB biedt een actueel overzicht van de uitvragen aan betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen. Lees meer