Impressie DNB-seminar voorkoming witwassen en terrorismefinanciering

Nieuwsbericht
Datum 28 juni 2017

DNB heeft de concept guidance transactiemonitoring gepubliceerd evenals de presentaties van het seminar van 11 mei.

Seminar prudentiële rapportages

DNB organiseerde op 11 mei een seminar voor betaaldienstverleners over maatregelen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Aanwezig waren zo’n 110 bestuurders en compliance officers van vergunninghoudende, vrijgestelde betaaldienstverleners en money transferkantoren.

Discussiepunten

Aan de hand van een aantal presentaties is met de deelnemers van gedachten gewisseld over diverse actuele onderwerpen zoals de Systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA), de vernieuwde Wire Transfer Regulation (WTR), cliëntacceptatie, transactiemonitoring en PSD2. Een link naar de presentaties vindt u onderaan de pagina.

Concept guidance transactiemonitoring

Tijdens het seminar heeft DNB toegezegd met een concept guidance te komen over transactiemonitoring. DNB heeft deze concept guidance inmiddels gepubliceerd in Open Boek Toezicht. In een rondetafelbijeenkomst met vertegenwoordigers van betaalinstellingen wordt de concept guidance transactiemonitoring nog besproken.

> Terug naar de Nieuwsbrief