Inwerkingtreding WTR2 en consultatie guidelines EBA

Nieuwsbericht
Datum 28 juni 2017

De vernieuwde Wire Transfer Regulation verplicht de betaaldienstverleners om specifieke informatie van de verzender én begunstigde(n) te registreren.

Brussel

Ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering moet de herkomst en de bestemming van de gelden inzichtelijk worden gemaakt. Op 26 juni 2017 treedt de vernieuwde Wire Transfer Regulation in werking. EBA heeft guidelines opgesteld die financiële instellingen handvatten bieden bij de interpretatie van de verordening.

Voorkomen misbruik

Het betalingsverkeer kan misbruikt worden voor het financieren van terrorisme en het witwassen van geld. De WTR verplicht betaaldienstverleners om specifieke informatie van de verzender en begunstigde(n) in een keten van geldovermakingen door te geven om aldus inzicht te krijgen in de herkomst en bestemming van de gelden. Deze informatie is van vitaal belang voor het detecteren van witwassen en terrorismefinanciering.

Belangrijkste wijzigingen

Onder WTR2 zijn de verplichtingen verder aangescherpt. Betalingsdienstaanbieders en intermediairs zijn verplicht informatie over de betaler én informatie over de begunstigde vast te leggen. Daarnaast zijn de verplichtingen aangescherpt voor betaalproducten die anoniem te gebruiken zijn of niet persoonsgebonden zijn. Meer informatie leest u in de verordening en de documentatie die gepubliceerd is bij het consultatiedocument.

> Terug naar de Nieuwsbrief