DNB-onderzoek IT-risico’s bij betaalinstellingen

Nieuwsbericht
Datum 28 juni 2017

DNB doet onderzoek naar de identificatie en analyse van de belangrijkste IT-risico’s en de mate van beheersing daarvan door betaalinstellingen.

ICT complexiteit

Betaalinstellingen zijn vaak sterk afhankelijk van de kwaliteit van de IT-systemen en -processen. Kernelementen zijn de beschikbaarheid (availability) en de processingsnelheid (performance) van de betaaldiensten. Ook de integriteit en de beveiliging van data spelen een belangrijke rol. Tegen deze achtergrond is het van groot belang dat betaalinstellingen beschikken over goede IT-controls.

Onderzoek naar beheersing van IT

Zoals aangekondigd in het seminar van november 2016 wil DNB onderzoek doen naar de beheersing van de IT-risico’s door betaalinstellingen. Hiervoor gaat DNB bij een kleine selectie betaalinstellingen on-site onderzoeken uitvoeren. Daarbij heeft de toezichthouder onder meer aandacht voor de IT-governance, business continuity management en informatiebeveiliging.

DNB verwacht de onderzoeksbevindingen begin volgend jaar te delen met de sector.

> Terug naar de Nieuwsbrief