Vergunningplicht handelsplatformen met betaaldiensten

Nieuwsbericht
Datum 28 juni 2017

Handelsplatformen die zelf betaaldiensten verrichten moeten vanaf 13 januari 2018 beschikken over een vergunning en zijn dan niet langer uitgezonderd van een vergunningplicht.

Register

Handelsplatformen zijn websites en/of apps voor het bijeenbrengen van vraag en aanbod van goederen en diensten. Die activiteiten vallen buiten het toezicht van DNB. Als een handelsplatform daarbij ook zelf betaaldiensten aanbiedt, dan valt dat onder het toezicht van DNB en is het handelsplatform voor dat onderdeel vanaf 13 januari 2018 vergunningplichtig.

Financieel risico

Alleen een handelsplatform dat zelf betaaldiensten aanbiedt, heeft straks dus een vergunning nodig van DNB. Dit geldt bijvoorbeeld als een platform de betaling van de koper aan de verkoper faciliteert. Bij een aankoop ontvangt het platform de gelden op een eigen rekening of op een rekening van een aan het platform gelieerde stichting derdengelden. Daarna betaalt het platform de verkoper. Omdat gedurende enige tijd het geld op een rekening van het platform staat, bestaat een financieel risico waarvoor de wet regels stelt.

Geen grondslag voor uitzondering

Tot nu toe gold in Nederland voor zulke betaaldienstactiviteiten een uitzondering op de vergunningplicht voor betaaldienstverleners. De nieuwe Europese wetgeving voor betaaldienstverleners, de PSD2, brengt per 13 januari 2018 verdere harmonisatie in de regelgeving voor betaaldienstverleners. DNB heeft vastgesteld dat er vanaf dat moment geen grondslag meer is voor een uitzondering op de vergunningplicht voor handelsplatformen die zelf betaaldiensten verlenen. Zij moeten vanaf die datum dan ook beschikkien over een vergunning van DNB voor betaaldienstverlening.

Meer informatie

Meer informatie over het aanvragen van een vergunning vindt u op het Digitaal Loket op de website van DNB.

> Terug naar de Nieuwsbrief