Sanctiewetuitvraag money transfers 2016

Nieuwsbericht
Datum 28 juni 2017

De resultaten van de Sanctiewetuitvraag over 2016 geven een positief beeld van de naleving van de Sanctiewet door money transferkantoren (MT-kantoren).

De aard van het product brengt mee dat MT-kantoren hun transacties grondig screenen. Dit heeft in 2016 geresulteerd in relatief weinig meldingen vanuit deze sector. Het onderzoek van DNB laat zien dat dit weliswaar opmerkelijk is, maar dat de onderzochte instellingen wel de juiste maatregelen toepassen.

Hits

Financiële instellingen zijn verplicht bij DNB te melden indien zij een ‘match’ constateren met een persoon op een sanctielijst; dit op basis van artikel 3 Regeling toezicht Sanctiewet. Bij een exacte hit moet de financiële instelling overgaan tot bevriezing van de transactie. DNB heeft money transfertransacties (MT-transacties) gescreend tegen de sanctielijsten. Hierbij deden zich hits voor. Deze hits heeft DNB aan de betreffende MT-kantoren voorgelegd, met als vragen: hebben zij dit ook gezien, en zo ja hoe hebben ze dit afgehandeld, en is dit waar nodig correct gemeld?

Goede beheersing

De onderzochte MT-kantoren konden de vragen van DNB over het algemeen goed beantwoorden. Met behulp van geautomatiseerde systemen sluiten ze uit dat zij zaken doen met gesanctioneerde personen. De hits betroffen personen met dezelfde naam maar dit waren niet de gesanctioneerde personen. Daarbij kreeg DNB goed inzicht in de wijze waarop de kantoren tot deze conclusie zijn gekomen.

Vervolgonderzoek in 2017

Komend jaar analyseert DNB wederom MT-transacties om een beeld te krijgen van de naleving van de Sanctiewet door de MT-sector. DNB zal daarbij specifiek aandacht blijven besteden aan de nationale terrorismelijst.

> Terug naar de Nieuwsbrief