Kort nieuws

Nieuwsbericht
Datum 28 juni 2017

Hierin aandacht voor: Let op de reikwijdte van uw vergunning, Aanvragen via Digitaal Loket Toezicht, Wijziging boetecategorie Sanctiewet, Update FATF, Reminder informatiebijeenkomst toetsingen 5 juli.

Kort Nieuws

Let op de reikwijdte van uw vergunning

Bij een uitbreiding of wijziging van hun dienstverlening moeten betaalinstellingen mogelijk een nieuwe vergunning aanvragen. DNB verwacht dat instellingen tijdig beginnen met een analyse van de reikwijdte van de vergunning wanneer de dienstverlening wordt uitgebreid of gewijzigd. Meestal is er sprake van een vergunning voor een beperkt aantal diensten. Zo is voor het exploiteren van betaalrekeningen een aparte deelvergunning (diensten 1 en 2) nodig. Door tijdig een uitbreiding van de vergunning aan te vragen, kan een flinke vertraging in de uitrol van nieuwe activiteiten worden voorkomen.

 

Aanvragen via Digitaal Loket Toezicht

Sinds april 2017 is het Digitaal Loket Toezicht open. U kunt sindsdien uw aanvraag voor een vergunning, een verklaring van geen bezwaar (vvgb’s) of een bestuurderstoetsing op twee manieren indienen: via het digitaal loket en per post. Per 1 september 2017 verwacht DNB dat u deze aanvragen uitsluitend via het Digitaal Loket indient. Het digitaal indienen van een aanvraag is voor u overzichtelijker en daardoor minder foutgevoelig. Dit komt ten goede aan de doorlooptijd van uw aanvraag.

Voor het digitaal indienen van de formulieren voor een vergunningaanvraag, vvgb-aanvraag of bestuurderstoetsing moet u in het bezit zijn van een eHerkenningsmiddel van niveau 3. Deze vraagt u aan via eHerkenning.nl . Er zijn diverse aanbieders van eHerkenningsmiddelen. Aan het aanvragen van een eHerkenning zijn kosten verbonden.

 

Wijziging boetecategorie Sanctiewet

DNB wil de sector alert maken op de inwerkingtreding van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2017. Dit besluit werd op 17 mei 2017 gepubliceerd en treedt op 1 juli 2017 in werking. Het besluit wijzigt o.a. artikel 6 van het besluit bestuurlijke boetes financiële sector. Vanaf 1 juli zijn overtredingen van artikel 10b van de Sanctiewet 1977 beboetbaar volgens de tweede categorie. Dit betekent dat overtredingen van artikel 10b van de Sanctiewet 1977, waaronder ook de eisen uit de Regeling Toezicht Sanctiewet vallen, vanaf 1 juli 2017 zijn verhoogd tot maximaal EUR 1.000.000 (maximale hoogte was maximaal EUR 10.000).

 

Inschrijven informatiebijeenkomst toetsingen 5 juli

DNB organiseert woensdagmiddag 5 juli vanaf 14.00 uur een informatiebijeenkomst over toetsingen. Vanaf 13.30 uur staat de koffie klaar. U kunt zich hier inschrijven voor deze bijeenkomst.

Tijdens de informatiebijeenkomst geven medewerkers van DNB een toelichting op wat instellingen en te toetsen personen kunnen verwachten tijdens het toetsingsproces. Welke voorbereidingen zij moeten treffen, hoe een toetsingsgesprek in z’n werk gaat, welke processtappen er zijn, et cetera. Uiteraard is er ook ruimte om uw vragen te stellen.

 

FATF-waarschuwingslijsten: update juni 2017

De Financial Action Task Force (FATF) heeft weer geactualiseerde waarschuwingslijsten gelubliceerd met landen die tekortkomingen hebben in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT-systeem). DNB verwacht dat banken de updates op de voet volgen en waar nodig actie ondernemen.

> Terug naar de Nieuwsbrief