Nieuwsbrief Betaalinstellingen juni 2017

Nieuwsbericht
Datum 28 juni 2017

In dit nummer: Kosten toezicht; DNB-seminar PSD2 op 26 september; Impressie DNB-seminar voorkoming witwassen en terrorismefinanciering; Inwerkingtreding WTR2 en consultatie guidelines EBA; DNB doet jaarlijkse uitvraag integriteitsrisico’s in de financiële sector; DNB-onderzoek IT-risico’s bij betaalinstellingen; Vergunningplicht handelsplatformen met betaaldiensten; Sanctiewetuitvraag Money Transfers 2016; Kort nieuws.

Kosten toezicht

De heffing voor betaalinstellingen wordt variabel. Lees meer

Kosten Toezicht

DNB-seminar PSD2 op 26 september

DNB organiseert op 26 september een seminar over de implementatie van de PSD2 en de impact op betaalinstellingen. Lees meer

Impressie DNB-seminar voorkoming witwassen en terrorismefinanciering

DNB heeft de concept guidance transactiemonitoring gepubliceerd evenals de presentaties van het seminar van 11 mei. Lees meer

Seminar prudentiële rapportages

Inwerkingtreding WTR2 en consultatie guidelines EBA

De vernieuwde Wire Transfer Regulation verplicht de betaaldienstverleners om specifieke informatie van de verzender én begunstigde(n) te registreren. Lees meer

DNB doet jaarlijkse uitvraag integriteitsrisico’s in de financiële sector

DNB vraagt banken, betaalinstellingen en money transferkantoren een online vragenlijst in te vullen over integriteitrisico’s waaronder witwassen en terrorismefinanciering. Lees meer

Geen parallel run, wel Solvency II-meting

DNB-onderzoek IT-risico’s bij betaalinstellingen

DNB doet onderzoek naar de identificatie en analyse van de belangrijkste IT-risico’s en de mate van beheersing daarvan door betaalinstellingen. Lees meer

Vergunningplicht handelsplatformen met betaaldiensten

Handelsplatformen die zelf betaaldiensten verrichten moeten vanaf 13 januari 2018 beschikken over een vergunning en zijn dan niet langer uitgezonderd van een vergunningplicht. Lees meer

Register

Sanctiewetuitvraag money transfers 2016

De resultaten van de Sanctiewetuitvraag over 2016 geven een positief beeld van de naleving van de Sanctiewet door money transferkantoren (MT-kantoren). Lees meer

Kort nieuws

Hierin aandacht voor: Let op de reikwijdte van uw vergunning, Aanvragen via Digitaal Loket Toezicht, Wijziging boetecategorie Sanctiewet, Update FATF, Reminder informatiebijeenkomst toetsingen 5 juli. Lees meer

Kort Nieuws