Kosten toezicht

Nieuwsbericht
Datum 28 juni 2017

De heffing voor betaalinstellingen wordt variabel.

Kosten Toezicht

Op 1 juni publiceerde het ministerie van Financiën de Regeling bekostiging financieel toezicht 2017. In deze regeling zijn onder meer de tarieven vastgesteld voor het toezicht voor betaalinstellingen.

Het ministerie heeft, mede op basis van de feedback uit de sector, de berekeningsmaatstaf herzien. In 2017 wordt een basisbedrag van EUR 2.000 in rekening gebracht en daarboven een variabel tarief, waarvoor een schijvensysteem ontwikkeld is met een sterk degressief karakter. De tarieven kunt u vinden in de tabel onderaan dit bericht.

De nieuwe berekeningsmaatstaf zorgt voor een meer geleidelijke stijging of daling van toezichtkosten indien de provisie en commissie-inkomsten van een betaalinstelling afwijken van het jaar ervoor. Het totale bedrag dat wordt geheven bij betaalinstellingen neemt af met EUR 0,1 miljoen in 2017, een daling van 3%. Met dit resultaat is een daling van de toezichtkosten gefinancierd voor de betaalinstellingen met geringe provisie en commissie- inkomsten. Bij de grootste partijen zal sprake zijn van een geringe stijging van de toezichtheffing.

Soort tarief Tarief in EUR
Vast tarief betaalinstellingen + egi 2.000
Variabel tarief per EUR 1.000 provisie- en commissie-inkomsten
< 1 mln 50,00
1 - 10 mln 14,50
10 - 50 mln 1,00
> 50 mln 0,10

 

Meer informatie

Meer informatie over de toezichtkosten? Lees verder op: Regeling bft 2017.

> Terug naar de Nieuwsbrief