Nieuwsbrief Betaalinstellingen juni 2019

Nieuwsbericht
Datum 27 juni 2019
In dit nummer: Consultatie wijzigingen beleidsregel geschiktheid; Risicobeheersing terrorismefinanciering kan beter; Gewijzigd DNB-standpunt onafhankelijk functioneren RvC; DNB actualiseert Q&A informatiebeveiliging; Kort nieuws

Consultatie wijzigingen beleidsregel geschiktheid

DNB en de AFM consulteren de wijzigingen in de beleidsregel geschiktheid 2012. Wat verandert er voor uw sector? Lees meer

Macro Micro

Risicobeheersing terrorismefinanciering kan beter

Uit DNB-onderzoek blijkt dat het transactiemonitoringsproces bij de onderzochte financiële instellingen kan worden verbeterd. Lees meer

Gewijzigd DNB-standpunt onafhankelijk functioneren RvC

DNB heeft haar standpunt over het onafhankelijk functioneren van de raad van commissarissen (RvC) op een aantal punten gewijzigd. Lees meer

Compliance

DNB actualiseert Q&A informatiebeveiliging

DNB heeft de Q&A ‘DNB Toetsingskader Informatiebeveiliging voor DNB-onderzoek’ geactualiseerd en toegankelijker gemaakt met de Good Practice Informatiebeveiliging. Lees meer

Kort nieuws

EBA opinie over Strong Customer Authentication; Toegang aan TPP’s; Update Q&A over antecedenten; Oproep netwerk centrale banken om verduurzaming; MoU DNB en AFM met toezichthouders uit het VK; Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid; Risico’s financiële stabiliteit nemen toe Lees meer

Kort Nieuws