Aandachtspunten bij de PSD2 frauderapportage

Nieuwsbericht
Datum 6 maart 2020

Op 1 juli 2019 zijn de EBA-richtsnoeren inzake de rapportage van fraude uit hoofde van PSD2 in Nederland in werking getreden. Op basis van deze richtsnoeren zijn betaaldienstverleners verplicht om statistische gegevens over de door hen geconstateerde fraude aan te leveren.

De indieningstermijn van de rapportage is op 1 januari 2020 van start gegaan en de eerste frauderapportages komen bij ons binnen. Uit de eerste rapportages is gebleken dat instellingen niet de meest recente versie van het template gebruiken en dat op enkele velden de validatie niet voldeed. Om deze reden is er op 20 februari 2020 een vernieuwde versie van het template online gezet. Wij verzoeken u gebruik te maken van de nieuwste versie. De nieuwste versie van het template kunt u hiervinden. Instellingen moeten uiterlijk op 31 maart 2020 de rapportages aanleveren via het Digitaal Loket Rapportages (DLR).

Vernieuwde FAQ

Naast een nieuw template hebben wij een nieuwe versie van de FAQ’s op de DLR-webpagina van DNB geplaatst. Aanleiding was een aantal vragen over de gegevensuitsplitsing en de geografische uitsplitsing. U kunt de vernieuwde versie van de FAQ’s hier vinden.

Terug naar de Nieuwsbrief