Update COVID-19 virus

Nieuwsbericht
Datum 6 maart 2020

Als gevolg van de recente ontwikkelingen rondom het COVID-19-virus en de mogelijke impact, heeft DNB reeds met verscheidene betaal- en elektronischgeldinstellingen contact opgenomen.

Op basis van deze contacten inventariseren wij welke voorbereidende werkzaamheden kunnen worden ondernomen om de risico’s van het COVID-19 virus zo veel mogelijk te beperken. DNB zal op korte termijn uitgebreider communiceren over hetgeen DNB verwacht van betaal- en elektronischgeldinstellingen.