Uw organisatiegegevens beschikbaar in DLT

Nieuwsbericht
Datum 6 maart 2020

DNB geeft u inzicht in de gegevens die DNB over uw instelling heeft, zoals contactpersonen, getoetste personen en toezichthouders.

Cijfers

Met ingang van 1 maart 2020 is voor betaal- en elektronisch geldinstellingen de dienst Organisatiegegevens beschikbaar in het Digitaal Loket Toezicht (DLT). Via deze dienst krijgen instellingen inzicht in de gegevens die DNB over hun organisatie heeft vastgelegd, waaronder naam- en adresgegevens, contactpersonen, getoetste personen, geregistreerde ontheffingen en verklaringen van geen bezwaar. Ook biedt de dienst de mogelijkheid aan instellingen om bepaalde documenten voortaan digitaal aan te leveren.

Instellingen kunnen via de dienst Organisatiegegevens zelf hun gegevens wijzigen, voor zover DNB deze gegevens niet zelf vastlegt of uit een derde bron haalt. Als bron voor het vestigings- en postadres van instellingen gebruikt DNB de Kamer van Koophandel gegevens. Adreswijzigingen hoeven derhalve niet meer aan DNB te worden doorgegeven. Melding van de adreswijziging aan de Kamer van Koophandel volstaat. Bepaalde gegevens die DNB zelf heeft vastgelegd kunnen door instellingen niet eenzijdig gewijzigd worden in de dienst Organisatiegegevens. Desalniettemin kan het voorkomen dat deze gegevens onjuistheden bevatten of incompleet zijn. Indien dit het geval is dan kunt u dat aangeven middels de feedback functie.

Vanaf 1 maart 2020 is het mogelijk om de volgende documenten via het Digitaal Loket Toezicht, dienst Organisatiegegevens, bij DNB aan te leveren:

• Jaarverslag
• Jaarrekening
• Organogram
• Legal entity chart
• Verklaring van de externe accountant
• Accountantsverslag
• Statuten
• Exitplan
• Herstelplan
• Polis beroepsaansprakelijkheid
• Risicoanalyse operationele en beveiligingsrisico’s

Vragen over dienst Organisatiegegevens

Als u technische vragen heeft over de dienst Organisatiegegevens kunt u een e-mail sturen aan DLT@dnb.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. U kunt natuurlijk ook een vraag stellen via de eerder genoemde Feedback-functie.

Meer informatie over DLT

Meer informatie over het DLT en de hiervoor benodigde eHerkenning kunt u vinden op DNB.nl (klik hier). Voor technische vragen over DLT kunt u contact opnemen met de Servicedesk van DNB via ict-servicedesk@dnb.nl of 020 524 6111.

> Terug naar de Nieuwsbrief