Nieuwsbrief Betaalinstellingen November 2019

Nieuwsbericht
Datum 13 november 2019
In dit nummer: Update PSD2; Nieuwe EBA Richtsnoeren over uitbesteding; FIU-meldplicht objectieve indicator vervalt; Informatiebijeenkomst vrijgestelde betaaldienstverleners; Kort nieuws

Update PSD2

Op 14 september 2019 is de RTS inzake sterke cliëntauthenticatie en gemeenschappelijke en veilige open communicatiestandaarden in werking getreden. Dit heeft een aantal belangrijke gevolgen voor banken en betaalinstellingen. Lees meer

PSD2

Nieuwe EBA Richtsnoeren over uitbesteding

De nieuwe EBA richtsnoeren over uitbesteding die op 30 september in werking zijn getreden, schrijven verschillende governance-vereisten voor bij het aangaan van uitbesteding van activiteiten. Lees meer

FIU-meldplicht objectieve indicator vervalt

Op 4 oktober 2019 is het Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. Eén van de wijzigingen ziet op het verwijderen van de objectieve indicator over derde-hoogrisicolanden in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. Lees meer

Grafiek

Informatiebijeenkomst vrijgestelde betaaldienstverleners

Op woensdagmiddag 27 november 2019 organiseert DNB een informatiebijeenkomst voor van vergunningplicht vrijgestelde betaaldienstverleners. Lees meer

Kort nieuws

Hierin aandacht voor: Fintech meets the Regulator IV op 29 november; Seminar ‘Wwft in de praktijk’; Publicatie Q&A’s inzake transactiemonitoring en cliëntenonderzoek bij AISP en PISP Lees meer

Kort Nieuws