Publicatie Digitale werkwijze

Nieuwsbericht
Datum 2 oktober 2020

DNB heeft op 22 juni 2020 haar ‘Werkwijze inzien en kopiëren van digitale gegevens’ (Digitale werkwijze) gepubliceerd in de Staatscourant en op haar eigen Open Boek Toezicht pagina.

De Digitale werkwijze beschrijft de door DNB gevolgde procedure vanaf het moment dat de digitale gegevens zijn geselecteerd die de toezichthouder nodig heeft voor onderzoek. Toezichthouders van DNB hebben de bevoegdheid om zulke gegevens van financiële instellingen te vorderen. 

Verschoningsrecht

In de Digitale werkwijze wordt ook verder ingegaan op de gevolgde procedure rond het verschoningsrecht. Bij het vorderen van gegevens is dit verschoningsrecht van toepassing. Het betekent dat instellingen geprivilegieerde gegevens mogen uitsluiten van de door DNB gevorderde gegevens. Om te toetsen of de gegevens geprivilegieerd zijn, heeft DNB een functionaris Verschoningsrecht benoemd. Daarnaast zullen ook privégegevens uit de geselecteerde gegevens worden verwijderd. 

Meer informatie

Meer informatie vindt u op Open Boek Toezicht. Vragen over de Digitale werkwijze kunt u sturen naar digitaal-Onderzoek-toezicht@dnb.nl. De Digitale werkwijze is hier te vinden.

> Terug naar de Nieuwsbrief