Wijziging invoertemplate frauderapportage

Nieuwsbericht
Datum 2 oktober 2020

Op 1 juli 2019 zijn de EBA-richtsnoeren inzake de rapportage van fraude uit hoofde van PSD2 in Nederland in werking getreden. Op basis van deze richtsnoeren hebben betaaldienstverleners over het tweede halfjaar van 2019 voor het eerst via het Digitaal Loket Rapportages statistische gegevens aangeleverd over de door hen geconstateerde fraude. Vanaf 1 juli 2020 gelden gewijzigde richtsnoeren voor het rapporteren van fraudestatistieken met als uiterste inzenddatum 31 maart 2021.

Logo EBA

Na de publicatie van de richtlijnen over de toepassing van vereisten voor sterke klantauthenticatie (SCA) onder PSD2 heeft de Europe Commissie verduidelijking verstrekt over de interpretatie van deze richtlijn. Om ervoor te zorgen dat deze transacties kunnen worden gerapporteerd op een consistente wijze en in overeenstemming met de verduidelijkingen van de Commissie, zijn kleine wijzigingen doorgevoerd in de richtsnoer voor de fraudestatistieken. Die is namelijk gewijzigd omdat daarin momenteel een invulveld ontbrak: het gegevensveld voor het melden van transacties waarbij SCA niet wordt toegepast om andere redenen dan een vrijstelling (art. 11 t/m 18 Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/389 van de Commissie). 

Concreet houdt dit in dat DNB in oktober van dit jaar een gewijzigd invoertemplate publiceert op de website van DNB met twee extra rapportagevelden in de gegevensuitsplitsingen C, D en F. De wijzigingen kunt u ook raadplegen in de geamendeerde richtsnoer op de website van de EBA. Andere vereisten uit de richtsnoer blijven ongewijzigd, inclusief de uitsluiting van rekeninginformatiedienstverleners van de rapportageverplichtingen voor fraudestatistieken.

Terug naar de Nieuwsbrief