Nieuwsbrief Betaalinstellingen oktober 2020

Nieuwsbericht
Datum 2 oktober 2020

Hierin aandacht voor: Brexit update: wees voorbereid; Publicatie Digitale werkwijze; Drie aandachtsgebieden IT Risk Assessment; Verplicht aansluiten op Verwijzingsportaal Bankgegevens voor Rekeninghoudende Betaaldienstverleners; Wijziging template frauderapportage; iForum workshops; Onderzoek DNB en PBL naar risico’s van biodiversiteitsverlies.

Brexit update: wees voorbereid

DNB roept betaal- en elektronischgeldinstellingen op om – voor zover nog niet gedaan – tijdig met Britse dienstverleners in gesprek te gaan en de benodigde acties in gang te zetten, om te voorkomen dat per 1 januari 2021 knelpunten in de dienstverlening ontstaan. Lees meer

Brexit

Publicatie Digitale werkwijze

DNB heeft op 22 juni 2020 haar ‘Werkwijze inzien en kopiëren van digitale gegevens’ (Digitale werkwijze) gepubliceerd in de Staatscourant en op haar eigen Open Boek Toezicht pagina. Lees meer

Drie aandachtsgebieden uit het IT Risk Assessment

In de toezichtagenda 2020 voor de betaal- en elektronischgeldinstellingen is een thematisch IT-onderzoek opgenomen. Aanvankelijk zou dit onderzoek in het tweede kwartaal van 2020 worden uitgevoerd, maar vanwege de Covid-19 crisis heeft DNB de inleverdatum van deze self-assessment uitgesteld. Op de nieuwe deadline, 17 juli, hebben alle betrokken instellingen tijdig de IT self-assessments aan DNB verstrekt. Lees meer

Hertoetsing

Verplicht aansluiten op Verwijzingsportaal Bankgegevens

Op 10 september is de Wet verwijzingsportaal bankgegevens in werking getreden. De wet geldt voor banken en andere betaaldienstverleners, waaronder elektronischgeldinstellingen en betaalinstellingen, die rekeningen aanbieden met een Nederlands IBAN identificatienummer en banken die kluizen verhuren in Nederland. Lees meer

Wijziging invoertemplate frauderapportage

Op 1 juli 2019 zijn de EBA-richtsnoeren inzake de rapportage van fraude uit hoofde van PSD2 in Nederland in werking getreden. Op basis van deze richtsnoeren hebben betaaldienstverleners over het tweede halfjaar van 2019 voor het eerst via het Digitaal Loket Rapportages statistische gegevens aangeleverd over de door hen geconstateerde fraude. Vanaf 1 juli 2020 gelden gewijzigde richtsnoeren voor het rapporteren van fraudestatistieken met als uiterste inzenddatum 31 maart 2021. Lees meer

Logo EBA

iForum: workshops

Het iForum is de katalysator en verbindende schakel tussen DNB en de financiële sector op het thema technologische innovatie. Om zowel waarde voor DNB als de financiële sector te creëren op het gebied van technologische innovatie, gaan we regelmatig de dialoog met de sector aan om samen tot nieuwe initiatieven en ideeën te komen. Lees meer

Onderzoek DNB en PBL naar risico’s van biodiversiteitsverlies

De financiële sector loopt risico’s als gevolg van biodiversiteitsverlies. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van De Nederlandsche Bank en het Planbureau voor de Leefomgeving. Lees meer

klimaatrisicos