Verplicht aansluiten op Verwijzingsportaal Bankgegevens

Nieuwsbericht
Datum 2 oktober 2020

Op 10 september is de Wet verwijzingsportaal bankgegevens in werking getreden. De wet geldt voor banken en andere betaaldienstverleners, waaronder elektronischgeldinstellingen en betaalinstellingen, die rekeningen aanbieden met een Nederlands IBAN identificatienummer en banken die kluizen verhuren in Nederland.

Al deze partijen zijn nu wettelijk verplicht aan te sluiten op dit portaal. De Wet verwijzingsportaal bankgegevens wordt geïmplementeerd in de Wet financieel toezicht via artikel 3:267i. 

Tijdig aansluiten vóór aanvang van de dienstverlening

De aansluitplicht voor banken en andere betaaldienstverleners brengt met zich mee dat zij pas beginnen met het aanbieden van rekeningen met een Nederlands IBAN identificatienummer nadat zij zijn aangesloten op het verwijzingsportaal bankgegevens (het VB). Dit geldt ook voor het starten met verhuren van kluizen door banken. Banken en andere betaaldienstverleners houden er rekening mee dat het realiseren van de aansluiting tijd in beslag neemt. Het aanbieden van de bovengenoemde producten zonder dat de aansluiting gerealiseerd is betekent een overtreding van de aansluitplicht. 

Toezicht op de aansluitplicht door DNB

DNB houdt vanaf 10 september actief toezicht op de aansluitplicht van instellingen op het verwijzingsportaal bankgegevens conform artikel 3:267i Wft. Hiervoor werkt DNB nauw samen met de beheerder, Justid. DNB heeft uit hoofde van haar toezichttaak de bevoegdheid om naleving van de aansluitplicht af te dwingen middels handhaving op grond van artikel 1:79 en 1:80 Wet op het financieel toezicht. 

Contact beheerder van het Verwijzingsportaal

Instellingen die moeten (gaan) voldoen aan de aansluitplicht melden zich tijdig bij de beheerder van het verwijzingsportaal, de Justitiële informatiedienst (Justid). De VB-servicedesk via info.vb@ibo.justid.nl of 070-370 33 12. Meer informatie is ook te vinden op https://www.verwijzingsportaalbankgegevens.nl.