Brexit update: wees voorbereid

Nieuwsbericht
Datum 2 oktober 2020

DNB roept betaal- en elektronischgeldinstellingen op om – voor zover nog niet gedaan – tijdig met Britse dienstverleners in gesprek te gaan en de benodigde acties in gang te zetten, om te voorkomen dat per 1 januari 2021 knelpunten in de dienstverlening ontstaan.

Brexit

Einde overgangsperiode

Met ingang van 1 januari 2021 eindigt de overgangsperiode na de Brexit. Vooralsnog is geen akkoord bereikt tussen de EU en het VK over de vormgeving van de toekomstige relatie vanaf 2021. Ook met een akkoord, is echter de verwachting dat veel Britse (financiële) dienstverleners niet langer hun EU-klanten grensoverschrijdend kunnen bedienen op de manier zoals zij gewend zijn.

Van belang is daarom dat betaal- en elektronischgeldinstellingen zich blijven voorbereiden op het scenario dat vanaf 2021 knelpunten kunnen ontstaan bij grensoverschrijdende dienstverlening door Britse financiële instellingen. Dit kan onder meer door te verifiëren of Britse dienstverleners per 2021 de juiste vergunningen hebben om diensten in de EU te mogen blijven verlenen.

Waar nodig zal DNB hier in het toezicht de komende periode opnieuw aandacht voor vragen.

Terug naar de Nieuwsbrief