Nieuwe maatregelen tegen plofkraken

Nieuwsbericht
Datum 10 februari 2020

Banken, Geldmaat, politie en DNB werken samen om nieuwe maatregelen te treffen tegen plofkraken. De aanleiding is dat criminelen steeds zwaardere explosieven inzetten om geldautomaten te beroven.

Geldmaat

In 2019 is het aantal plofkraken op geldautomaten toegenomen. Bij deze kraken passen de criminelen zware explosieven toe die een ravage in de omgeving achterlaten en de veiligheid van omwonenden, ondernemers en omstanders in gevaar brengen. Om dit te bestrijden, doen de banken, Geldmaat, politie en DNB versneld onderzoek naar nieuwe methoden om bankbiljetten bij een plofkraak onbruikbaar te maken voor het betalingsverkeer. In dat geval kunnen de banken de ontwaarde biljetten bij DNB voor een vergoeding inleveren. Verder hebben de banken en Geldmaat als kortetermijnoplossing vanaf medio december hun geldautomaten tijdelijk ’s nachts buiten werking gesteld en zijn enkele automaten gesloten die doelwit waren. Daarnaast gaan zij de automaten met een verhoogd risico voor omwonenden zoveel mogelijk naar veiliger locaties verplaatsen, rekening houdend met de beschikbaarheid en bereikbaarheid van contant geld. Ten slotte wordt de opsporing onverminderd voortgezet en de publiek-private samenwerking van banken, Geldmaat, politie en justitie geïntensiveerd.

Aantal Plofkraken per jaar

Jaar
 2013 
 2014 
 2015 
 2016 
 2017 
 2018 
 2019 
Aantal
   129
    44
   56
    79
    65
    42
    70

 
Bron: NVB voor de cijfers over 2013 tot en met 2018. 2019 is een voorlopig aantal.

> Terug naar de Nieuwsbrief