Publicatie working paper

Nieuwsbericht
Datum 10 februari 2020

DNB publiceerde op 3 februari de working paper 'Consumer propensity to adopt PSD2 services: Trust for sale?'

Op 19 februari 2019 is de door de Europese Commissie de herziene richtlijn betaaldiensten (Payment Services Directive 2, PSD2) in Nederland in werking getreden. PSD2 beoogt de Europese betaalmarkt open te stellen voor nieuwe gelicenseerde derde partijen om de concurrentie en innovatie te bevorderen. Voor het effectief aanbieden van twee nieuwe betaaldiensten, i.e. betaalinitiatie- en rekeninginformatiediensten, krijgen dienstverleners toegang tot informatie van de betaalrekening van rekeninghouders, mits deze hen toestemming geven. Dit working paper biedt inzicht in de bereidheid van consumenten in Nederland om deze toestemming te verlenen. De uitkomsten duiden erop dat PSD2 de concurrentie in de Nederlandse retailbetaalmarkt kan vergroten, maar dat de positie van banken met veel klanten sterk is. Toetreders moeten het vertrouwen van het publiek winnen, of diensten aanbieden tegen gunstigere financiële condities.

Lees hier het working paper Consumer propensity to adopt PSD2 services: Trust for sale?”

> Terug naar de Nieuwsbrief