Boete mogelijk voor weigeren Europese betaling vanwege herkomst bankrekening

Nieuwsbericht
Datum 10 februari 2020

Vanaf 20 januari 2020 geldt in Nederland een wettelijk sanctieregime bij overtredingen van het verbod op IBAN-discriminatie. Van IBAN-discriminatie is sprake wanneer Europese betalingen geweigerd worden vanwege de herkomst van de bankrekening.

Private banks

Sinds de overgang naar de Single European Payments Area (SEPA) in 2014 is IBAN-discriminatie verboden en pakt De Nederlandsche Bank (DNB) overtredingen aan. Nieuw is dat DNB vanaf 20 januari bevoegd is om een last onder dwangsom of een boete op te leggen als een betaler of ontvanger weigert een betaling naar of van een bankrekeningnummer uit een ander Europees buitenland te accepteren. Alvorens hiertoe over te gaan zal DNB de instelling eerst waarschuwen om de overtreding te beëindigen.

Waar komt IBAN-discriminatie het meest voor?

IBAN-discriminatie komt in vrijwel alle SEPA-landen voor. IBAN-discriminatie komt het meest voor bij Europese incassobetalingen en Europese overschrijvingen zoals salarisbetalingen of geldterugacties. Het verschijnsel wordt veelal veroorzaakt doordat administraties en systemen van bedrijven tekortschieten om buitenlandse IBANs te kunnen verwerken. Ook zijn webformulieren vaak nog niet geschikt gemaakt voor IBANs uit andere landen. IBAN-discriminatie is verboden omdat het de goede werking van de Europese betaalmarkt ondermijnt.

Meldpunt IBAN-discriminatie

IBAN-discriminatie is op grond van artikel 9 van de Europese SEPA-verordening (EU 260/2012) expliciet verboden. Klachten over IBAN-discriminatie in Nederland kunnen worden gemeld bij het Meldpunt IBAN-discriminatie via de website van DNB. Hier zijn ook antwoorden te vinden op de meest gestelde vragen over IBAN-discriminatie door consumenten en ondernemingen. Klachten over IBAN-discriminatie door buitenlandse partijen worden behandeld door de bevoegde autoriteiten in het desbetreffende land.

> Terug naar de Nieuwsbrief