Consolidatie TARGET2 en TARGET2 Securities (T2S)

Nieuwsbericht
Datum 10 februari 2020

Ruim 2000 banken in Europa zijn zich aan het voorbereiden op de komst van een nieuw systeem voor Europees betalingsverkeer per november 2021. Dat lijkt nog ver weg, maar eind 2020 moeten de banken al klaar zijn om deel te nemen aan testen met dit nieuwe systeem.

Logo Target

In het nieuwe systeem, dat op 22 november 2021 van start zal gaan, zullen TARGET2 (voor settlement van hoogwaardig betalingsverkeer) en T2S (voor settlement van effecten) worden samengevoegd op één platform. Het huidige TARGET2 wordt hierbij vervangen door een nieuw real-time bruto-vereveningssysteem (RTGS) en het liquiditeitsbeheer wordt verder geoptimaliseerd voor alle TARGET Services. Ook TIPS (voor settlement van instant payments) zal onderdeel zijn van de nieuwe TARGET Services. Er zal sprake zijn van een zogenoemde ‘big bang’ in het weekend van 20 en 21 november 2021, alle banken zullen dan gelijktijdig overgaan naar het nieuwe systeem.

Op dit moment zijn de voorbereidingen bij de banken op dit nieuwe systeem in volle gang. Banken dienen op tijd klaar te zijn. Anders zullen ze vanaf 22 november 2021 niet meer zelfstandig kunnen deelnemen aan het hoogwaardig betalingsverkeer in euro’s in Centrale Bank geld of aan Centrale Bank Operaties (zoals het bestellen of afstorten van bankbiljetten). Ook kunnen zij hun laagwaardig betalingsverkeer bij Automated Clearing Houses (zoals equensWorldline) niet meer financieren vanuit TARGET2.

Naast het aanpassen van haar eigen systemen en het monitoren van de voortgang van de Nederlandse banken namens het Eurosysteem, heeft DNB ook de verantwoordelijkheid om de banken te informeren over het project. Dit om de overgang van de hele Nederlandse sector zo soepel mogelijk te laten verlopen. Op 20 december jl. heeft in dit kader een derde informatiebijeenkomst voor alle betrokken instellingen (banken en clearingorganisaties) plaatsgevonden bij DNB. Hierin heeft DNB een toelichting gegeven op de planning en de specificaties en hebben de twee netwerkleveranciers (SIA-Colt en SWIFT) een toelichting gegeven op hun aanbod voor het leveren van netwerkdiensten voor de TARGET Services.

Meer informatie over de consolidatie van TARGET2 en T2S is beschikbaar op de website van DNB.

> Terug naar de Nieuwsbrief