Maatregelen bij DNB

Nieuwsbericht
Datum 7 mei 2020

Hoe zorgen wij ervoor dat we in deze crisistijd beschikbaar blijven voor het girale betalingsverkeer en de daarmee samenhangende kredietverlening aan banken?

We hebben onze kritische operationele teams gesplitst over twee locaties. Deze teams mogen niet met elkaar in contact komen om besmettingen te voorkomen. Het management van betalingsverkeer is ook verdeeld over de twee locaties. De operationele teams staan met elkaar in verbinding door dagelijkse video bijeenkomsten.

Daarnaast hebben wij de nieuwe onderpandsverruimende maatregelen van de ECB geïmplementeerd. In april heeft de ECB een pakket aan maatregelen aangekondigd voor het verruimen van de kredietverlening aan banken. Onderpand is een vorm van verzekering voor centrale banken wanneer ze geld uitlenen aan commerciële banken.

Ten slotte hebben we intensief contact met andere partijen in de Nederlandse Financiële Kerninfrastructuur (FKI). De FKI bestaat uit de financiële instellingen en marktinfrastructuren die van essentieel belang zijn voor het Nederlands betalings- en effectenverkeer. De FKI-instellingen zijn verantwoordelijk voor de belangrijkste transactiestromen en betaal- en effectenafwikkelsystemen. Samen met de FKI-instellingen worden ervaringen uitgewisseld over het omgaan met de gevolgen van de Covid-19 pandemie.

> Terug naar de Nieuwsbrief