Impact van Covid-19 op operationeel sector crisismanagement

Nieuwsbericht
Datum 6 mei 2020

Samen met het Ministerie van Financiën, de AFM en de betrokken marktpartijen in de sector zijn wij alert op operationele verstoringen in het betalings- en effectenverkeer. Deze zogenaamde Tripartiete Crisismanagement Operationeel (TCO) structuur komt normaal gesproken in actie bij ernstige verstoringen.

Cijfers

COVID-19 heeft tot nu toe gelukkig niet geleid tot dergelijke verstoringen. Omdat de huidige situatie wel heel bijzonder en in zekere zin onvoorspelbaar is, zijn de diverse groepen in de TCO structuur wel in nauw contact met elkaar om regelmatig de ontwikkelingen in maatregelen en dreigingen te bespreken.

De focus van het TCO ligt normaal gesproken op de vitale betalings- en effectenverkeerprocessen en de voor die processen essentiële partijen in de zogenaamde Financiële Kerninfrastructuur (FKI). In het kader van de COVID-19 crisis wordt breder gekeken naar de financiële processen die nodig zijn om de maatschappij te kunnen laten functioneren en om bijvoorbeeld de overheidssteunmaatregelen te kunnen uitvoeren. Daarbij wordt door DNB samengewerkt met het Ministerie van Financiën en de AFM en de branche- en koepelorganisaties om waar nodig centraal uitgevaardigde maatregelen te verduidelijken en goed voorbereid te zijn op volgende fasen in deze crisis. Denk daarbij ook aan stappen om weer langzaam terug te keren van een vooral thuiswerkomgeving naar een kantoor-omgeving.

> Terug naar de Nieuwsbrief