Aliasgebruik in het betalingsverkeer

Nieuwsbericht
Datum 7 mei 2020

Als we elk betaalrekeningnummer koppelen aan een telefoonnummer of andere unieke alias wordt het gemakkelijker om over te stappen naar een andere bank. Maar levert zo'n aliassysteem wel meer op dan het kost? DNB ging op zoek naar het antwoord op deze vraag.

Anoniem betalen

DNB-onderzoek op verzoek van minister Hoekstra laat zien dat invoering van aliasgebruik onze maatschappij veel meer kost dan oplevert. Daarnaast kleven er belangrijke nadelen aan invoering van een aliassysteem alleen in Nederland: de wet moet op punten worden aangepast, buitenlandse toetreders moeten extra kosten maken om actief te worden op de Nederlandse markt voor betaalrekeningen, en het leidt tot een duaal systeem voor binnenlandse en buitenlandse overschrijvingen en incasso’s. DNB ziet twee verder te verkennen alternatieven:

1. het invoeren van een alias op Europees niveau die breder te gebruiken is dan alleen in het betalingsverkeer, en

2. het verder verbeteren en onder de aandacht brengen van de bestaande Overstapservice. Lees verder


> Terug naar de Nieuwsbrief