Digitaal geld van centrale bank kan publieke belangen in geldstelsel beschermen

Nieuwsbericht
Datum 7 mei 2020

Dat is de strekking van de Occasional Study over digitaal centralebankgeld (CBDC) die DNB in april heeft gepubliceerd. Als het Eurosysteem zou besluiten te gaan experimenteren met CBDC, wil DNB daarin graag een voortrekkersrol spelen.

Nederlanders betalen steeds minder met publiek geld. Publiek geld wordt uitgegeven door de centrale bank, terwijl privaat geld wordt uitgegeven door commerciële banken. Burgers hebben nu alleen toegang tot publiek geld in de vorm van munten en bankbiljetten. Contant geld wordt echter in Nederland en sommige andere landen steeds minder gebruikt. Introductie van digitaal centralebankgeld (CBDC) zou inhouden dat Nederlandse huishoudens en bedrijven een tegoed kunnen aanhouden bij De Nederlandsche Bank (DNB) of de Europese Centrale Bank (ECB).

DNB heeft een positieve grondhouding ten aanzien van CBDC. We vinden het namelijk belangrijk dat publiek geld voor iedereen beschikbaar blijft. In de Occasional Study bespreken we dat CBDC kan dienen als back-up voor girale betalingen, diversiteit in de betaalmarkt kan bevorderen en mogelijk de efficiëntie van grensoverschrijdende betalingen kan vergroten. Daarnaast kan CBDC bijdragen aan vertrouwen in het geldstelsel in tijden van onzekerheid. CBDC kan echter ook het risico op een bankrun vergroten, dus goede beheersmaatregelen voor het aanbod zijn nodig. Met deze Occasional Study over CBDC willen we bijdragen aan de maatschappelijke discussie over dit onderwerp en de beleidsdiscussie binnen het Eurosysteem.

Een nieuwe vorm van publiek geld zal moeten inspelen op de wensen van de gebruiker die steeds vaker digitaal betaalt. Als koploper digitale betalingen in het Eurosysteem, biedt Nederland daarom een goede proeftuin voor experimenten met CBDC.

Meer lezen?

> Terug naar de Nieuwsbrief