MOB-rapportage

Nieuwsbericht
Datum 7 mei 2020

Zoals ieder jaar heeft het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer over 2019 een rapport gemaakt met een overzicht van de ontwikkelingen en de door het MOB bereikte resultaten in het betalingsverkeer.

In 2019 is veel aandacht besteed aan de migratie naar instant payments, de invoering van PSD2, de trend naar verdere digitalisering van het betalingsverkeer, het herijken van de visie op contant geld en het belang om het betalingsverkeer ook voor mensen in een kwetsbare positie toegankelijk te houden.

Lees hier meer over de MOB-rapportage 2019.


> Terug naar de Nieuwsbrief