Onderzoek naar infrastructuur contant geld op middellange termijn

Nieuwsbericht
Datum 9 september 2020

DNB zal opdracht geven voor een extern, onafhankelijk onderzoek naar de chartale infrastructuur in Nederland op middellange termijn.

Focus

Daarmee geeft DNB gevolg aan een aanbeveling van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB, zie rapport). Ook heeft het MOB nieuwe afspraken gemaakt over de bereikbaarheid en beschikbaarheid en de acceptatie van contant geld.

Dalend gebruik cash

Het gebruik van contant geld als betaalmiddel aan de kassa loopt al langere tijd terug. De coronacrisis heeft dat proces zelfs versneld. Door de plofkraken, waardoor geldautomaten en afstortautomaten (tijdelijk) gesloten worden, wordt contant geld bovendien steeds moeilijker te verkrijgen en verwerken. Daarmee rijst de vraag hoe de chartale infrastructuur er bij een laag gebruik van contant geld op middellange termijn uit zou moeten zien. Daarom adviseerde het MOB aan DNB een onderzoek te starten.

 

Contant geld blijft nodig

Al eerder had het MOB besloten zijn standpunt over contant geld tegen het licht te houden. In mei herbevestigde het MOB dat ook in een omgeving waarin steeds meer gepind wordt, het belangrijk is dat contant geld goed blijft functioneren als betaalmiddel. Contant geld is onder meer nodig voor mensen in een kwetsbare positie. En het is belangrijk als terugvaloptie bij kortdurende maar vooral langdurige pinstoringen. Het is bovendien de enige vorm van centralebankgeld beschikbaar voor het publiek.

Afspraken

Daarom heeft het MOB nieuwe afspraken gemaakt over contant geld. Banken hebben zich gecommitteerd om de aantallen geldautomaten te handhaven op de end state van Geldmaat’s Cash 2020-project. Met de retailsector is afgesproken dat zij hun leden adviseren niet over te gaan tot een pin-only beleid. Een retailorganisatie maakte een voorbehoud, omdat zij vindt dat de chartale infrastructuur niet op orde is. Reden te meer voor het externe onderzoek.

Follow-up

Momenteel bereidt DNB de aanbestedingsprocedure voor om een onafhankelijk adviesbureau te kunnen selecteren. DNB zal externe stakeholders vragen om input te geven op de onderzoeksopdracht. Start van het project is voorzien voor het einde van 2020; de uitkomsten worden in de zomer van 2021 verwacht.


Terug naar de nieuwsbrief