Proces behandeling registratie en toetsingen

Nieuwsbericht
Datum 4 mei 2020

Wij streven ernaar alle registraties en bijbehorende toetsingen binnen de overgangsperiode van zes maanden af te ronden.

De Nederlandsche Bank

Bestaande cryptodienstverleners die een registratieverzoek indienen voor de inwerkingtreding van de wet mogen hun bedrijfsactiviteiten blijven voortzetten gedurende een overgangstermijn van zes maanden. Ze moeten in die periode al wel aan de vereisten van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voldoen en vallen daarom dan ook al onder toezicht.

Om een beroep te kunnen doen op deze overgangstermijn is het niet noodzakelijk de bij de ingediende registratieaanvraag behorende toetsingsaanvragen in te dienen. In sommige gevallen kan het zelfs beter zijn om de door u beoogde governance-opzet in de registratie eerst met DNB te bespreken en daarna pas de toetsingsaanvragen in te dienen.

Toetsingsaanvragen die worden ingediend zonder een registratieaanvraag worden niet in behandeling genomen.

Let op! Voor kandidaten met de Nederlandse nationaliteit die de afgelopen 8 jaar (een periode) buiten de EU woonachtig zijn geweest of kandidaten met een niet Nederlandse nationaliteit die de afgelopen 8 jaar (een periode) buiten Nederland woonachtig zijn geweest  heeft DNB een Criminal Records Extract nodig. Tijdens ons betrouwbaarheidsonderzoek onderzoekt DNB onder meer aan de hand van justitiële documentatie of in het verleden sprake is geweest van strafbaar handelen dat de betrouwbaarheid van de te toetsen persoon raakt. Omdat niet alle strafbare feiten in het Nederlandse justitiële systeem zijn opgenomen, heeft DNB van sommige personen die worden getoetst een Criminal Records Extract (verklaring omtrent het gedrag) nodig. Dit is een verklaring waarin een bevoegde autoriteit verklaart dat de te toetsen persoon geen strafbare feiten heeft gepleegd die relevant zijn voor de beoogde functie. Omdat het soms lang duurt voor u deze ontvangt, raden wij u aan deze verklaringen vroegtijdig aan te vragen. Meer informatie over wanneer u een criminal records extract moet aanleveren vind u hier.


> Terug naar de Nieuwsbrief