Succesfactoren registratie-aanvraag

Nieuwsbericht
Datum 4 mei 2020

Zoals genoemd, is het belangrijk om op tijd uw registratie bij DNB aan te vragen. Graag geven wij u daarom een aantal succesfactoren die u kunnen helpen om de aanvraag volledig en kwalitatief goed in te kunnen dienen.

Vraag tijdig e-herkenning aan 

U kunt uw (concept)aanvraag indienen via het Digitaal Loket Toezicht. Om hiervan gebruik te kunnen maken, heeft u eHerkenning nodig. Wij adviseren u daarom deze eHerkenning tijdig aan te vragen. Wanneer u eHerkenning aanvraagt, dient u gebruikers en autorisaties te bepalen voor de DNB webdiensten “toezicht aanvragen” en “toezicht organisatiegegevens”. 

Goede voorbereiding

Het helpt als u weet wat er bij een aanvraag komt kijken en waarom en hoe we bepaalde zaken beoordelen. Het goed doorlezen van de toelichting is daarvoor echt noodzakelijk. Onderzoek daarnaast ook goed of voor de activiteiten van uw onderneming wel een registratie vereist is.

Volledige aanvraag

Het klinkt als een open deur, maar als een aanvraag niet compleet is, kunnen wij niet beginnen met de beoordeling van de aanvraag en vragen we aanvullende informatie bij u op of moet u de aanvraag opnieuw indienen. Dit kost extra tijd en de beslistermijn gaat nog niet lopen. Zorg dus voor een volledige aanvraag. In het aanvraagformulier en de toelichting leest u hier alles over. 

Kwalitatief goede aanvraag 

Als u uw aanvraag goed onderbouwt en daarbij per onderdeel laat zien waarom u voldoet aan de vereisten, stelt u ons in staat alle aspecten snel te beoordelen. Met kwalitatief goede informatie levert u in feite een sterke bewijsvoering bij uw aanvraag en kan het proces sneller verlopen. Ook adviseren wij u goed na te denken over uw producten, diensten en cliënten en de risico’s die daaraan verbonden zijn. 

Bijstand door adviseur 

In de praktijk zien we dat de ingediende aanvraag vaak volledig en kwalitatief beduidend beter is als de aanvrager zich laat bijstaan door een expert, bijvoorbeeld een juridisch adviseur of een accountant. Een complete en goed onderbouwde aanvraag kunnen wij sneller en beter beoordelen.

Heeft u vragen over de registratie of andere vragen, dan helpen wij u graag via crypto@dnb.nl


> Terug naar de Nieuwsbrief