Aandachtspunten bij het inrichten van een goede governance

Nieuwsbericht
Datum 4 mei 2020

In ons toezicht kijken wij goed naar de inrichting van het bestuur, de governance. Graag geven wij u een aantal aandachtpunten mee waar wij in ons toezicht naar kijken.

  • Om transparant te zijn wie aan het stuur zit van de onderneming bestaat het bestuur van uw onderneming uit één of meer natuurlijke personen (geen rechtspersonen). Het bestuur is als zodanig ingeschreven in de KvK van de te registreren onderneming.
  • Bij het inrichten van uw onderneming en de verschillende rollen in uw organisatie houdt u voldoende rekening met mogelijke belangenverstrengelingen. Een gezonde governance kent voldoende ‘checks-and-balances’ om te voorkomen dat alle rollen binnen een organisatie feitelijk in één of enkele handen liggen. Zo verwacht DNB bijvoorbeeld in het geval van een structuur met een directeur-grootaandeelhouder dat er binnen de organisatie voldoende ”counter vailing power” is georganiseerd tussen commercie en compliance.

Een compliance functie moet onafhankelijk zijn. Dat betekent over het algemeen in de praktijk dat bijvoorbeeld een familierelatie of aandeelhouder deze functie niet kan vervullen. Meestal volgt dit ook al uit de eigen regeling van de onderneming over belangenverstrengeling. Mocht u bij de aanvraag van uw registratie twijfelen over de governance-opzet, dan kunt u vooraf uw  governance-opzet met ons bespreken. Wij verzoeken u dit in het registratieaanvraagformulier aan te geven.


> Terug naar de Nieuwsbrief