Dienstverlening in Nederland vanuit een andere EU lidstaat

Nieuwsbericht
Datum 4 mei 2020

De nieuwe wetgeving verlangt dat u zich ook bij DNB registreert als u vanuit een andere lidstaat in Nederland beroeps- of bedrijfsmatig diensten aanbiedt voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta of het aanbieden van bewaarportemonnees. Het is hierbij niet relevant of u reeds in die andere lidstaat bent geregistreerd.

Vlaggen Europa

Is uw onderneming gevestigd in een andere lidstaat of bent u van plan om uw onderneming te vestigen in een andere lidstaat en wilt u diensten blijven aanbieden in Nederland dan bent u genoodzaakt een registratie in Nederland aan te vragen. Ook moet u voldoen aan alle Wwft eisen, inclusief de meldplicht bij de FIU-Nederland. Partijen die diensten vanuit een niet EER land verrichten moeten zich in de EER vestigen voordat een registratie in Nederland kan plaatsvinden.

Zie onze website voor een nadere toelichting over dit onderwerp. 

> Terug naar de Nieuwsbrief