Nieuwsbrief Aanbieders van cryptodiensten mei 2020

Nieuwsbericht
Datum 4 mei 2020

In dit nummer: Inwerkingtreding Implementatiewet naar verwachting 18 mei, vraag uw registratie bij DNB aan; Proces behandeling registratie en toetsingen; Succesfactoren registratie-aanvraag; Toezichtkosten; Aandachtspunten bij het inrichten van een goede governance; Dienstverlening in Nederland vanuit een andere EU lidstaat

Inwerkingtreding Implementatiewet naar verwachting 18 mei, vraag uw registratie bij DNB aan

Op 21 april heeft de Eerste Kamer voor de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn gestemd. Dat betekent dat deze wet inclusief lagere regelgeving op korte termijn in werking treedt. Het Ministerie van Financiën streeft ernaar de wet op 18 mei 2020 in werking te laten treden. Wij verzoeken u zo snel mogelijk uw registratie bij DNB aan te vragen. Als u dat vóór 18 mei doet, dan kunt u gebruik maken van een overgangsregeling. Lees meer

Proces behandeling registratie en toetsingen

Wij streven ernaar alle registraties en bijbehorende toetsingen binnen de overgangsperiode van zes maanden af te ronden. Lees meer

De Nederlandsche Bank

Succesfactoren registratie-aanvraag

Zoals genoemd, is het belangrijk om op tijd uw registratie bij DNB aan te vragen. Graag geven wij u daarom een aantal succesfactoren die u kunnen helpen om de aanvraag volledig en kwalitatief goed in te kunnen dienen. Lees meer

Toezichtkosten

Er zijn in de afgelopen tijd veel vragen bij ons binnengekomen over de toezichtkosten. Het basisbedrag zal in ieder geval minder dan EUR 20.000 zijn. Graag lichten wij dit toe. Lees meer

Herstelplan pensoenfondsen

Aandachtspunten bij het inrichten van een goede governance

In ons toezicht kijken wij goed naar de inrichting van het bestuur, de governance. Graag geven wij u een aantal aandachtpunten mee waar wij in ons toezicht naar kijken. Lees meer

Dienstverlening in Nederland vanuit een andere EU lidstaat

De nieuwe wetgeving verlangt dat u zich ook bij DNB registreert als u vanuit een andere lidstaat in Nederland beroeps- of bedrijfsmatig diensten aanbiedt voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta of het aanbieden van bewaarportemonnees. Het is hierbij niet relevant of u reeds in die andere lidstaat bent geregistreerd. Lees meer

Vlaggen Europa