Inwerkingtreding Implementatiewet naar verwachting 18 mei, vraag uw registratie bij DNB aan

Nieuwsbericht
Datum 4 mei 2020

Op 21 april heeft de Eerste Kamer voor de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn gestemd. Dat betekent dat deze wet inclusief lagere regelgeving op korte termijn in werking treedt. Het Ministerie van Financiën streeft ernaar de wet op 18 mei 2020 in werking te laten treden. Wij verzoeken u zo snel mogelijk uw registratie bij DNB aan te vragen. Als u dat vóór 18 mei doet, dan kunt u gebruik maken van een overgangsregeling.

Het moment van inwerkingtreding is van belang indien u als bestaande aanbieder van cryptodiensten gebruik wilt maken van de overgangsregeling. Dat kan namelijk alleen als u voordat de wet in werking treedt uw registratie hebt aangevraagd. Regel dat dus snel! Dat kan in de vorm van een concept-aanvraag. Op het moment van implementatie zetten wij deze concept-aanvraag automatisch om in een formele aanvraag. U bent vanaf dat moment leges verschuldigd. Indien u geen conceptaanvraag heeft ingediend voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet, kunt u geen gebruik maken van de overgangsregeling en dient u dus uw bestaande activiteiten te staken. Indien u toch actief bent zonder dat u onder de overgangsregeling valt dan kan dat effect hebben op de beoordeling van uw (latere) registratieaanvraag. Tevens bent u dan in overtreding en kan DNB handhavend optreden. 

Zie onze website voor meer informatie over de registratie.


> Terug naar de Nieuwsbrief