Nieuwsbrief Aanbieders van cryptodiensten oktober 2020

Nieuwsbericht
Datum 21 oktober 2020

In dit nummer; Update registratieproces; Aandachtspunt bij het verrichten van cliëntenonderzoek; Sanctiewet: screenen van tegenpartijen; Meldplicht al vóór een registratie; FATF rapport uit met ‘red flag indicatoren’.

Update registratieproces

Op 21 mei 2020 is het registratieproces van start gegaan. Het is daarbij goed om te zien dat cryptoaanbieders veel werk verzetten om te voldoen aan de nieuwe wet en regelgeving. Mocht uw aanvraag nog niet compleet zijn, dan verzoeken wij u dringend snel actie te ondernemen. Lees meer

Gedrag van morgen

Aandachtspunt bij het verrichten van cliëntenonderzoek

Bij het verrichten van cliëntenonderzoek is het belangrijk om informatie in te winnen over het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie, om een inschatting te kunnen maken van de risico’s die de dienstverlening aan de cliënt oplevert. Lees meer

Sanctiewet: screenen van tegenpartijen

Op 21 september gaven wij een webinar over sanctiewetgeving. Daarbij gingen we nader in op de wettelijke eis om te screenen of tegenpartijen bij transacties van cliënten voorkomen op sanctielijsten. Lees meer

Sancties

Meldplicht al vóór een registratie

De Wwft en Sw vereisen dat aanbieders van cryptodiensten een aantal zaken melden, ongeacht of zij momenteel al over een registratie beschikken. Lees meer

FATF rapport uit met ‘red flag indicatoren’

Door de Financial Action Task Force is op 14 september 2020 een rapport uitgebracht met indicatoren die u kunnen helpen in uw processen om witwas- en terrorisme financieringspraktijken te identificeren. Lees meer

Betrouwbaarheidsonderzoek