Update registratieproces

Nieuwsbericht
Datum 21 oktober 2020

Op 21 mei 2020 is het registratieproces van start gegaan. Het is daarbij goed om te zien dat cryptoaanbieders veel werk verzetten om te voldoen aan de nieuwe wet en regelgeving. Mocht uw aanvraag nog niet compleet zijn, dan verzoeken wij u dringend snel actie te ondernemen.

Gedrag van morgen

De eerste registratie is inmiddels verleend en ingeschreven in het register. Andere partijen zullen op korte termijn volgen. Cryptoaanbieders die vóór 21 mei 2020 al actief waren en een registratieaanvraag hebben ingediend mogen tot 21 november 2020 of zoveel eerder als een besluit op de registratieaanvraag is genomen hun activiteiten blijven voortzetten zonder registratie. Niet alle tot nu toe ingediende aanvragen voldeden direct bij indiening aan de registratievereisten. Houdt u er rekening mee dat indien uw aanvraag op dit moment nog niet klaar is, er een behoorlijke kans is dat de registratie niet zal zijn verleend vóór 21 november 2020. U zult in dat geval uw activiteiten moet staken totdat u geregistreerd bent. Hoe eerder u de aangepaste (danwel aangevulde) gegevens indient, hoe sneller DNB hier een besluit op kan nemen.  

Aantal aanvragen

48 aanvragen zijn op 21 mei ingediend en nadien nog 5. Een aantal van de aanvragers heeft inmiddels om verschillende redenen het proces beëindigd. Bijvoorbeeld om op een ander moment een aanvraag in te dienen, omdat de voorbereidingstijd te kort is geweest of in verband met een herstructurering. Ook heeft een klein aantal eenmanszaken de aanvraag beëindigd omdat de kosten voor de inrichting bij nader inzien te hoog waren. Per saldo lopen er op dit moment 38 aanvragen. Naar verwachting volgen nog nieuwe aanvragen van partijen die in Nederland actief willen zijn.

> Terug naar de Nieuwsbrief