Nieuwsbrief Aanbieders van cryptodiensten juli 2020

Nieuwsbericht
Datum 24 juli 2020

In dit nummer: Voortgang registratieproces, Aandachtspunten bij het opstellen van een goede systematische integriteitsrisicoanalyse, Sancties en de Sanctiewet 1977, Toezichtkosten, Handhaving registratieplicht; Uw organisatiegegevens in het digitaal loket toezicht (DLT).

 

Voortgang registratieproces

DNB heeft voor 21 mei 2020 48 registratie aanvragen ontvangen van aanbieders van cryptodiensten. Lees meer

De Nederlandsche Bank

Aandachtspunten bij het opstellen van een goede systematische integriteitsrisicoanalyse

In ons toezicht op aanbieders van cryptodiensten kijken wij goed naar de integere bedrijfsvoering. Een systematische inventarisatie en analyse van integriteitsrisico’s, een systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA), speelt daarin een centrale rol. Lees meer

Sancties en de Sanctiewet 1977

Als cryptodienstverlener speelt u een belangrijke rol bij de uitvoering van sanctiemaatregelen. U bent poortwachter en bent in de positie om ongewenste elementen in het financiële stelsel te identificeren en om ongewenste transacties tegen te gaan. Lees meer

Sancties

Toezichtkosten

In de vorige nieuwsbrief stond al een toelichting op de kosten van het toezicht. Op 17 juni is de Regeling bekostiging financieel toezicht 2020 gepubliceerd. Wij merken dat de precieze toerekening nog niet bij iedereen volkomen duidelijk is, daarom zetten we een en ander graag op een rij. Lees meer

Handhaving registratieplicht

Heeft u geen registratieaanvraag ingediend bij DNB? Dan mag u, op grond van artikel 23b en 23c Wwft, niet actief zijn als aanbieder van cryptodiensten in of vanuit Nederland. Lees meer

Laptop

Uw organisatiegegevens in het Digitaal Loket Toezicht

De dienst “Toezicht organisatiegegevens” is eind juni 2020 beschikbaar gekomen voor cryptodienstverleners. Deze dienst is van belang na het verkrijgen van een registratie van DNB. DNB gebruikt deze dienst om inzicht te verkrijgen en te geven in de gegevens van uw bedrijf zoals adresgegevens, gegevens over getoetste personen en de behandelaars bij DNB. Lees meer