Voortgang registratieproces

Nieuwsbericht
Datum 24 juli 2020

DNB heeft voor 21 mei 2020 48 registratie aanvragen ontvangen van aanbieders van cryptodiensten.

De Nederlandsche Bank

Wij streven ernaar alle aanvragen binnen een periode van 6 maanden af te ronden. Zodra we een eerste blik hebben geworpen op de aanvraag nemen wij contact op met de aanvrager. Veelal zullen wij met een brief via het Digitaal Loket Toezicht een aantal vragen stellen waarbij de gelegenheid wordt geboden om de aanvraag aan te vullen. Om alle aanvragen de aandacht te geven die ze verdienen kan het even duren voordat u een eerste reactie van ons ontvangt. Naast de vragen over de registratieaanvraag zal het bestuur worden uitgenodigd voor een collectief interview als onderdeel van de geschiktheid en betrouwbaarheid toetsing. Hiervoor wordt zo’n tweeëneenhalf uur ingepland. Na een gesprek van naar verwachting hoogstens één uur met het collectief, zullen in de meeste gevallen ook nog enkele individuele bestuurders worden gesproken. Dit is afhankelijk van de vragen die nog resten en de bestuurlijke portefeuilles. De bestuurders ontvangen een uitnodiging. Inmiddels hebben de eerste toetsingsgesprekken met enkele besturen al plaatsgevonden.

> Terug naar de Nieuwsbrief