Nieuwsbrief Pensioenen april 2018

Nieuwsbericht
Datum 25 april 2018
In dit nummer: Wetsvoorstel IORP II gepubliceerd; DNB pensioenseminar 2018: de stem van de toekomst; Nieuwe formulieren zorgen voor snellere toetsing; Uitkomsten onderzoek beheersing risico belangenverstrengeling; Van regel tot handreiking; Klimaatrisico’s op de agenda;Seminar XBRL-taxonomie FTK-rapportages; Materiële toetsing pensioeninstellingen.

Wetsvoorstel IORP II gepubliceerd

Per 13 januari 2019 zal de nieuwe pensioenrichtlijn IORP II geïmplementeerd zijn in Nederlandse wet- en regelgeving. Het wetsvoorstel is inmiddels gepubliceerd. Wat zijn de gevolgen en wat kunt u de komende maanden van DNB verwachten? Lees meer

Wetsvoorstel IORP II gepubliceerd

DNB pensioenseminar 2018: de stem van de toekomst

Op donderdag 13 september organiseert DNB het jaarlijkse pensioenseminar. Thema is ‘de stem van de toekomst’. Graag gaan wij met u in gesprek over innovatie en over een duurzame pensioensector. Lees meer

Nieuwe formulieren zorgen voor snellere toetsing

DNB streeft naar snellere doorlooptijden voor de toetsingen van bestuurders en overige (mede-)beleidsbepalers. Als een aanvraag in één keer volledig wordt ingediend, kan DNB sneller tot een oordeel komen. Twee nieuwe formulieren in het Digitale Loket Toezicht (DLT) dragen bij aan volledig ingediende aanvragen. Lees meer

Nieuwe formulieren zorgen voor snellere toetsing

Uitkomsten onderzoek beheersing risico belangenverstrengeling

DNB heeft vervolgonderzoek gedaan naar de beheersing van het risico op belangenverstrengeling en corruptie in de pensioensector. Hieruit komt naar voren dat de risicoanalyse over het algemeen op orde is, maar dat er ook verbeterpunten zijn. Lees meer

Van regel tot handreiking

‘We gaan het consultatie-instrument breder inzetten’. Een gesprek met Olaf Sleijpen, divisiedirecteur Toezicht Beleid. Lees meer

Olaf Sleijpen

Klimaatrisico’s op de agenda

Op vrijdag 6 april organiseerde DNB samen met de Britse centrale bank en de Franse toezichthouder ACPR een conferentie over de impact van klimaatrisico’s. Lees meer

Seminar XBRL-taxonomie FTK-rapportages

DNB organiseert op 14 mei een seminar over de nieuwe rapportage van de verslagstaten. Dit seminar is bedoeld voor de medewerkers die zich bezighouden met de technische kant van de rapportage. Lees meer

De Nederlandsche Bank

Materiële toetsing pensioeninstellingen

DNB voert materiële toetsingen uit op de documenten van de pensioeninstelling. Hoe gaat dit in zijn werk? Lees meer

Printversie