Nieuwsbrief Pensioenen 1 november 2017

Nieuwsbericht
Datum 1 november 2017
In dit nummer: Tweede meting Financiële Opzet en Informatie; DNB-seminar informatiebeveiliging en cybersecurity; DNB in gesprek met de sector over het EIOPA Pension Data Project; Uitbreiding lijst gegevens individuele pensioenfondsen; Enquête over onbedoelde effecten van regelgeving

Tweede meting Financiële Opzet en Informatie

Vorig jaar hebben de AFM en DNB gezamenlijk het sectorbrede onderzoek ‘Financiële opzet en informatie’ uitgevoerd. De AFM en DNB zijn van start gegaan met een tweede meting om inzicht te krijgen in de voortgang ten opzichte van vorig jaar. Lees meer

Meting

DNB-seminar informatiebeveiliging en cybersecurity

DNB organiseert een seminar over informatiebeveiliging en cybersecurity op 18 januari 2018 voor verzekeraars en pensioenfondsen. Lees meer

DNB in gesprek met de sector over het EIOPA Pension Data Project

EIOPA is onlangs een project gestart om de dataleveringen van nationale toezichthouders aan EIOPA vanaf 2019 te combineren in één data-uitvraag. Samen met de sector streeft DNB ernaar de mogelijke administratieve lasten uit het project te beperken. Lees meer

EIOPA preparatory guidelines

Uitbreiding lijst gegevens individuele pensioenfondsen

Sinds 2015 publiceert DNB gegevens van individuele pensioenfondsen. Onlangs is de lijst met gegevens uitgebreid met het percentage beleggingen van pensioenfondsen in zakelijke waarden, de afdekking van het renterisico en de premiedekkingsgraad. Lees meer

Enquête over onbedoelde effecten van regelgeving

DNB onderzoekt de onbedoelde effecten van regulering. Lees meer

Ijsberg

Printversie