Vermogensbeheerkosten pensioenfondsen

Nieuwsbericht
Datum 12 december 2017

Pensioenfondsen hebben over 2016 gezamenlijk 5,6 miljard euro aan vermogensbeheerkosten gemaakt. Dat blijkt uit de rapportage van pensioenfondsen. Dit is 0,45% van de totale beleggingen.

Over 2015 waren de kosten 5,5 miljard euro. Dat was 0,47% van de totale beleggingen in 2015. De totale vermogensbeheerkosten van pensioenfondsen lopen uiteen. De verschillen tussen de pensioenfondsen vloeien voort uit de omvang van het pensioenfonds, de asset allocatie en de mate van actief beheer. Ook lopen de kosten per beleggingscategorie sterk uiteen, van gemiddeld 0,10% voor vastrentende waarden tot gemiddeld 3,3% voor alternatieve beleggingen in 2016.

In de bijlage hieronder vindt u uitgebreide informatie over de vermogensbeheerkosten over 2016.

Aandachtspunten
Uit de rapportage en onderzoeken die DNB heeft gedaan naar de vermogensbeheerkosten, volgt ook een aantal aandachtspunten. Bij de onderzoeken is gekeken of het pensioenfonds helder beleid heeft, gevolgd door een consistente opdrachtverlening en monitoring.

Beleid
DNB vindt het belangrijk dat pensioenfondsen een duidelijke visie hebben op de vermogensbeheerkosten en die visie goed hebben vastgelegd. Hierbij moet een afweging gemaakt worden tussen toegevoegde waarde van de belegging, alignment of interest met de vermogensbeheerder en transparantie van de vermogensbeheerkosten.

Opdrachtverlening
Bij de onderhandelingen voor de opdrachtverlening zouden de kosten voor het beheer een belangrijke rol moeten krijgen. Alleen door vooraf inzicht te krijgen, is een goede evaluatie en beoordeling van de vermogensbeheerder mogelijk. Verder is het goed bij de opdrachtverlening expliciet te maken welke kostenconstructies wel of niet gewenst zijn en wat de criteria zijn voor de verschillende constructies.

Monitoring
Een goede monitoring is gebaat bij diepgaande kennis over de kostensoorten behorende bij illiquide beleggingen. Afwijkingen versus de afspraken moeten worden beoordeeld. Daarom is het belangrijk dat kennis hierover breed (front-office en mid-office) aanwezig is in de organisatie, onder andere om conflicts of interest te voorkomen.

> Terug naar de nieuwsbrief