Duurzaam beleggen pensioenfondsen: Inzichten uit de praktijk

Nieuwsbericht
Datum 23 augustus 2018

De afgelopen periode heeft DNB gesprekken gevoerd met een aantal pensioenfondsen en uitvoerders die voorop lopen op het terrein van duurzaam beleggen. De focus lag daarbij op de praktische uitvoering: hoe zorgt een pensioenfonds voor een succesvolle implementatie van een duurzaam beleggingsbeleid?

Controleer Paradise papers op betrokken relaties

Om de ontwikkeling van de sector verder te stimuleren heeft DNB enkele beelden en lessons learnt uit deze gesprekken samengebracht in een sectorbrief. Streven is dat pensioenfondsen zo kunnen leren van elkaars ervaringen. DNB vindt het belangrijk dat Nederlandse pensioenfondsen hun duurzaamheidsbeleid (verder) ontwikkelen, zodat de sector klaar is voor de kansen en uitdagingen die een duurzame wereld met zich meebrengt.

Het overkoepelende beeld uit de gesprekken is dat er geen standaardaanpak bestaat die passend is voor alle pensioenfondsen. Tegelijkertijd is het heel goed mogelijk om op een eigen wijze, rekening houdend met de situatie van een pensioenfonds, duurzaamheidsoverwegingen een plaats te geven in de uitvoering van het beleggingsbeleid. Het ontbreken van een standaardaanpak neemt ook niet weg dat DNB wel degelijk overeenkomsten heeft gezien die in algemene zin kunnen bijdragen aan een succesvolle implementatie. Deze zijn vertaald in een viertal boodschappen die worden uitgewerkt in de bijlage bij de sectorbrief:

  1. Zorg voor draagvlak en commitment
  2. Kies een vermogensbeheerder die past bij de doelstellingen
  3. Maak keuzes en werk samen
  4. Ga aan de slag!