Update IORP II

Nieuwsbericht
Datum 19 december 2018

In januari treedt IORP II in werking. Vanaf die datum kunnen kandidaten voor sleutelfuncties bij DNB ter toetsing worden voorgelegd. Op de website van DNB vindt u zes Q&A’s over de geschiktheidseisen die DNB stelt aan sleutelfunctiehouders

Q&A

Wetgeving afgerond

Op dinsdag 18 december stemde de Eerste Kamer in met de voorgestelde wetswijzigingen ter implementatie van IORP II. Hiermee is de wetswijziging definitief. IORP II wordt naar verwachting, samen met de lagere regelgeving, per 13 januari 2019 van kracht. Hierover neemt de minister van SZW nog een besluit.

Q&A’s geschiktheidseisen sleutelfuncties

In zes Q&A’s op de website van DNB gaat DNB in op de eisen aan geschiktheid en betrouwbaarheid van sleutelfunctiehouders. In de Q&A’s vindt u de antwoorden op deze vragen:

  • Wie toetst de geschiktheid en betrouwbaarheid van sleutelfunctiehouders bij pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen? Lees meer.
  • Wordt een zittend bestuurder van een pensioenfonds of premiepensioeninstelling die aantoonbaar al de taken, rollen en verantwoordelijkheden uitvoert die deze persoon ook in de rol van sleutelfunctiehouder zal gaan uitvoeren bij aanvang getoetst op geschiktheid door DNB? Lees meer.
  • Hoe toetst DNB de geschiktheid van een zittend bestuurder van een pensioenfonds of premiepensioeninstelling die tevens sleutelfunctiehouder wordt en waarvoor sprake is van een functieverandering? Lees meer.
  • Wat zijn de geschiktheidseisen voor de sleutelfunctiehouder risicobeheerfunctie van een pensioenfonds of premiepensioeninstelling? Lees meer.
  • Wat zijn de geschiktheidseisen voor de sleutelfunctiehouder interne audit van een pensioenfonds of premiepensioeninstelling? Lees meer.
  • Wat zijn de geschiktheidseisen voor de houder van de actuariële functie van een pensioenfonds? Lees meer.

Mocht u vragen hebben over deze Q&A’s of over de invulling van de sleutelfuncties, neem dan contact op met uw toezichthouder of contactpersoon bij DNB.

Op een verzamelpagina op Open Boek Toezicht zijn alle publicaties over IORP II geplaatst, zoals nieuwsberichten, presentaties bij seminars en DNB-beleid zoals Q&A’s. Deze verzamelpagina vindt u hier.

Aanmelden kandidaten tot 2019 en 2020

Het kan zijn dat u per 13 januari 2019 nog een vacature heeft of uw kandidaat nog extra opleiding of kennis nodig heeft. U hoeft dan ook niet direct uw kandidaten voor de sleutelfuncties bij DNB te melden. Voor grote pensioenfondsen (toezichtklassen T3 en T4) kunt u dat doen tot 1 september 2019. Voor middelgrote fondsen (toezichtklasse T2) heeft u nog de tijd tot september 2020. Meer informatie leest u hier.


> Terug naar de nieuwsbrief