IORP II komt eraan: wat betekent dit voor uw pensioeninstelling?

Nieuwsbericht
Datum 28 februari 2018

Begin volgend jaar wordt de nieuwe Europese richtlijn IORP II in Nederland van kracht. Pensioeninstellingen kunnen 2018 gebruiken om de nodige voorbereidingen te treffen.

Uiterlijk op 13 januari 2019 moet de IORP II richtlijn (Institutions for Occupational Retirement Provision) in Nederlandse wetgeving geïmplementeerd zijn en wordt die regelgeving van kracht. Binnenkort zal het Wetsvoorstel implementatie IORP-richtlijn in de Kamer worden aangeboden.

Op basis van de richtlijntekst signaleert DNB alvast de volgende onderwerpen:

  • Een verdere uitwerking van uw risicobeheersysteem waarin onder meer aandacht wordt gevraagd voor ESG risico’s met betrekking tot de beleggingsportefeuille en het beheer daarvan.
  • De inrichting van een risicobeheerfunctie, een interne-auditfunctie en in de meeste gevallen een actuariële functie.
  • De uitwerking van een eigen-risicobeoordeling (bijvoorbeeld bij een significante wijziging van het risicoprofiel). De eigen-risicobeoordeling is een belangrijk instrument bij de strategische besluitvorming.

DNB zal u de komende maanden via de nieuwsbrieven op de hoogte houden over IORP II. DNB vraagt de pensioeninstellingen in de tussentijd de mogelijke impact van IORP II op de eigen pensioenorganisatie te inventariseren.

> Terug naar de Nieuwsbrief