Digitale portals van DNB

Nieuwsbericht
Datum 28 februari 2019

In het toezicht maakt DNB gebruik van twee digitale portals: het Digtitaal Loket Toezicht en het Digitaal Loket Rapportages. Wanneer gebruikt u welke portal?

Loket Bankenunie

DNB gebruikt twee portals voor digitale gegevensuitwisseling met pensioenfondsen:

  • Digitaal Loket Toezicht (DLT) voor meldingen, aanvragen en het doorgeven van organisatiegegevens;
  • Digitaal Loket Rapportages (DLR) voor het inzenden van rapportages.

Digitaal Loket Toezicht (DLT)

Met het DLT kunt u aanvragen voor vergunningen, verklaring van geen bezwaar, collectieve waardeoverdrachten, cloudmeldingen, uitbestedingen op het terrein van de pensioenadministratie en formulieren voor toetsingen van bestuurders en commissarissen digitaal invullen en aanleveren.

Voor sleutelfunctiewerkzaamheden en werkzaamheden op het terrein van vermogensbeheer, het gebruik maken van fiduciair beheer en het gebruik maken van een custodian is aanlevering via het DLT nog niet mogelijk. U kunt die uitbesteding doorgegeven via uitbestedingen@dnb.nl.

Daarnaast biedt het DLT u de mogelijkheid uw organisatiegegevens te controleren en op sommige punten te actualiseren en een aantal fondsdocumenten te uploaden. Deze functionaliteit is op dit moment beschikbaar voor de Algemene Pensioenfondsen en de Beroepspensioenfondsen en wordt in de loop van 2019 beschikbaar voor alle pensioenfondsen.

Digitaal Loket Rapportages (DLR)

Via het DLR kunnen pensioenfondsen toezichtrapportages indienen bij DNB. DLR is de vervanger van E-line DNB. In 2019 wordt E-line DNB nog gebruikt voor enkele rapportages over 2018. Voor rapportages over 2019 en later gebruikt DNB alleen DLR.

e-Herkenning

Voor het gebruik van de portals heeft u e-Herkenning nodig. Voor beide portals moet dit apart worden aangevraagd. Binnen de portals kunt u vervolgens per gebruiker de diensten aanvragen die deze persoon nodig heeft. e‑Herkenning kunt u zien als een soort DigiD voor bedrijven. Steeds meer bedrijven en overheidsinstellingen schakelen hierop over. Het is een eenvoudige, goed beveiligde methode waarmee u met één inlogmiddel bij een steeds groter aantal overheden en bedrijven terechtkunt. e‑Herkenning kent vijf veiligheidsniveaus. Voor DLT en DLR heeft u minimaal niveau 3 nodig. Als u al een digitale sleutel voor e‑Herkenning niveau 3 heeft, kunt u direct met DLT aan de slag. Zo niet, dan vindt u op de website www.eherkenning.nl aanwijzingen voor het aanvragen van het juiste middel voor e‑Herkenning.

> Terug naar de Nieuwsbrief