Nieuwsbrief Pensioenen februari 2019

Nieuwsbericht
Datum 28 februari 2019
In dit nummer: IORP II update; Brexit update; Publicatie sanctiebesluiten pensioenfondsen; Toezicht in 2025: innovatie door data & machine learning; Kort nieuws; Digitale portals van DNB

IORP II update

DNB heeft nieuwe guidance gepubliceerd over de eigenrisicobeoordeling en de meldingsplicht uitbesteding. Verder vraagt DNB pensioenfondsen eerst twee stappen te doorlopen voordat kandidaten voor sleutelfuncties bij DNB gemeld worden. Lees meer

Vergadertafel

Brexit: update

Er bestaat nog altijd het risico dat het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 zonder politiek akkoord de EU verlaat. Financiële instellingen moeten zich hierop voorbereiden. Lees meer

Publicatie sanctiebesluiten pensioenfondsen

DNB maakt voortaan alle sanctiebesluiten openbaar, tenzij er dwingende redenen zijn om dit later, geanonimiseerd of niet te doen Lees meer

Integriteitsanalyse

Toezicht in 2025: innovatie door data & machine learning

“Met slimme tools kunnen toezichthouders de minder zichtbare trends uit data halen en het gesprek aangaan met de instellingen.” Een gesprek met Patrick de Neef. Lees meer

Kort nieuws

Hierin aandacht voor: Uitnodiging informatiebijeenkomst toetsingen; Q&A’s risicohouding premieregelingen Lees meer

Kort Nieuws

Digitale portals van DNB

In het toezicht maakt DNB gebruik van twee digitale portals: het Digtitaal Loket Toezicht en het Digitaal Loket Rapportages. Wanneer gebruikt u welke portal? Lees meer

Printversie